Finn, Finn het´ fader min,
Duktig karl med bistert sinn.
Fuskat sedan i hans kall
Har herr Helgo Zettervall.

(en visa i spexet Gerda, Lund Universitet )

Zettervall, Helgo (1831-1907):

Helgo Z. var en arkitekt med förkärlek för cement och kyrkorestaureringar. Zettervall var domkyrkoarkitekt i Lund men ritade även hundratals profanbyggnader, främst i Skåne och Blekinge. Han formgav också inredningsdetaljer och har bl.a. ritat en monumental talarstol åt Lunds Studentkår.
Lite elakt har han tillskrivits devisen "Jag gör gamla kyrkor äldre". Hans son Folke Helgosson Z. var SJ:s chefsarkitekt 1895--1930.

Helgopriset, Fastighetsverkets utmärkelse för bästa ombyggnad, är instiftat till minne av Helgo Zettervall. De har också Helgostipendier.


Helgo Zettervall var ett tag en server, zettervall.helgo.net, i projektet helgo.net. Frånsett dessa sidor finns zettervall inte kvar idag.

Kungl Biblioteket finns litteratur om Helgo Zettervall, bl.a.

Zettervall, Helgo, Något om mig sjelf.
Självbiografiska anteckningar utgivna av
Christian Callmer. Förord av Lars Tynell.
1981. 202 s. ISBN 91-7000-087-5 100:00

Böcker om/med/av Helgo Zettervall på Kungl Biblioteket

Böcker av Helgo Zettervall på Kungl BiblioteketSkapad av zettervall@helgo.net i maj 1998.