Byggnader av Helgo Zettervall:


Palæstra et Odeum
1883 invigdes det av Helgo Zettervall signerade Palæstra et Odeum.
Zettervall anknöt till antikens traditioner när han i samma byggnad förenade en plats för kroppsövningar (Palæstra) med en sångsal (Odeum). Sångsalen, som mirakulöst nog klarade sig utan nämnvärda skador vid branden, är hemvist för Akademiska kapellet. De ser än i dag till att Palæstra et Odeum gör skäl för sitt namn, om än bara till hälften.


Zettervallska villan, som stod klar 1871, en vackert belägen byggnad på klassisk mark, ett stenkast från Lundagård, har under tio år varit den legendariske arkitekten Helgo Zettervalls bostad. Byggnaden är även känd i Lund som "Lufthopperiet" där Major Thulin och hans sjukgymnaster bodde. Majoren var sträng och såg till att grindarna låstes innan mörkrets inbrott. "Lufthoppen" syftar på de akrobatiska övningar, som sjukgymnasteleverna ägnade sig åt för att svinga sig över det höga staketet till grannen, Johan Henrik Thomanders studenthem för gossar....
[websida]


Lunds universitets huvudbyggnad
Lunds universitets huvudbyggnad ritades av
Helgo Zettervall, uppfördes 1878-82 och invigdes 1882. Huset är ett exempel på 1800-talets av antiken inspirerade arkitektur. Den rika utsmyckningen krävde mycket arbete. Man anlade t o m en speciell modellerings- och gjutverkstad för att kunna utföra alla ornamentsdetaljer. Det är här som rektor har sitt ämbetsrum. I huset finns också institutionen för konstvetenskap, konstföreningen Pictura och delar av universitetsförvaltningen. Gå gärna in och ta en titt på det vackra atriet och den magnifika aulan om den är öppen. Det är något som ingen student vid Lunds universitet får missa under sin studietid!
[websida 1] [websida 2]


Källstorps kyrka
Kyrkan är nygotisk och uppförd på 1850-talet efter ritningar av Brunius. Tornet, ritat av
Helgo Zettervall, tillkom några decennier senare. Detta fick karaktäristiska vattenkastare i form av drakar.
[ websida]


Uppsala Domkyrka
Uppsala domkyrka är nordens största kyrka. Tornen är 118,7 respektive 118 meter höga.
Domkyrkobygget började planeras 1258 när biskopssätet flyttades från Gamla Uppsala till Uppsala. År 1435 invigdes domkyrkan (efter 175 års arbete) av ärkebiskopen Olaus Laurentii. Efter den förödande stadsbranden år 1702 har kyrkan genomgått flera genomgripande renoveringar. Arkitekterna Carl Hårleman och
Helgo Zettervall har starkt präglat kyrkan genom renoveringsarbeten under 1700- och 1800-talen.
Den gotiska arkitekturen vittnar om medeltidsmänniskans kunnande, arbetsförmåga och engagemang. Konsthantverk av högsta klass från åtta århundraden. Till Erik den heliges relikskrin har pilgrimer vallfärdat sedan kyrkan var ny. Här kröntes de svenska regenterna från medeltiden fram till 1700-talet och många berömda svenskar är begravda här: Gustav Vasa, Carl von Linné, Nathan Söderblom...
Idag är Uppsala domkyrka Svenska kyrkans rikshelgedom, stiftskatedral och församlingskyrka.

Öppen alla dagar året om kl 8-18. Varje dag firas mässor och gudstjänster av olika slag.
[ websida]


Egeskov Slot
Zettervall höjde tornen, återinförde gavelbalustraden och byggde porthuset man går genom när man besöker slottet. Under denna tid utvecklades slottet till ett modern gård med eget mejeri, kraftverk och järnväg till Kværndrup. Allt detta utgjorde grunden till den moderna gård Egeskov ännu idag är.
[websida]


Skaradomen
Domkyrkan är själva symbolen för Skara . Domkyrkan fick sin nuvarande gotiska stil under åren 1886-1894, arkitekt var
Helgo Zettervall. Inredningen är unik med bland annat Soopska gravmonumentet, biskopssigill och Bo Beskows vackra glasmosaikfönster.
[websida]


Linköpings domkyrka
Linköpings domkyrka treskeppig hallkyrka av kalksten, påbörjad omkr 1230 på grunden av en romansk 1100-talskyrka och fullbordad omkr 1516. . I mitten av 1700-talet fick kyrkan ett torn efter ritning av Carl Hårleman, vilket 1886 ersattes av ett nytt, ritat av
Helgo Zettervall.


Norra latin
Norra latin, en palatsliknande byggnad ritad av
Helgo Zettervall.
Norra latin betraktades av många som den främsta och mest prestigefyllda skolan i hela riket.
I det allmänna medvetandet var den "generationsskolan", där fäder och söner och deras söner gick. Länge var den dessutom en ren pojkskola, där flickor fick börja först i slutet av 1950-talet.
Till saknad för många och under livligt beklagande från skilda håll nedlades verksamheten vid Norra latin 1983/84 och utlokaliserades till Tensta. Den nya, djärvt utformade gymnasiebyggnaden där är alltså den sista länken i en 700-årig skolhistoria.
[websida]


Tillbaka till Helgo Zettervall!
Helgo Zettervall är idag denna server, zettervall.helgo.net, i projektet helgo.net.
Frånsett dessa sidor är zettervall.helgo.net är huvudsakligen en FTP-server fysiskt placerad på KTH Arkitektur.

Vid frågor, kontakta zettervall@helgo.net


Skapad av zettervall@helgo.net i maj 1998.